NP3 Fastigheter: NP3 föreslår extra utdelning samt kallar till

6390

Ny storägare i NP3 Fastighetssverige.se

Det visar ägarsiffror från SIS Ägarservice avseende NP3:s 200 största aktieägare vid årsskiftet. NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 350 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 358 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Aktiv huvudägare i Poularde AB. Lars-Göran har en gedigen bakgrund i fastighetsbranschen och mångårig erfarenhet som entreprenör. Innehar 13 584 267 stamaktier och 2 066 707 preferensaktier i NP3 genom bolag. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Np3 aktieägare

  1. Vad star pr for
  2. Ig mina aoa
  3. Kan man köra med ett sommardäck på vintern
  4. Nätbutik kläder

Norrlandsbolaget NP3 ringdes under torsdagsmorgonen in på Nasdaq Stockholm. Handeln inleddes på 34,50 kronor per aktie vid klockan 9.00 och efter två timmars handel var priset 33,20 kronor per aktie, alltså en nedgång med drygt 3 procent. Som tidigare kommunicerats har NP3 Fastigheter tecknat en avsiktsförklaring med AB Sagax ("Sagax") om bildande av ett joint venture. Sagax har erbjudit NP3 att förvärva 50 procent av a Sagax NP3 Fastigheter Det är Sagax som förvärvar fastigheterna från Stark Group, som kommer att hyra samtliga lokaler genom dotterbolaget och bygghandelsbolaget Beijer Byggmaterial. Fastigheterna omfattar 560 000 kvadratmeter mark, och är bebyggda med 203 000 kvadratmeter, varav 64 procent utgörs av lagerlokaler, 27 procent av byggvaruhandel och 9 procent av kontorslokaler.

37,5%. AB Sagax. 303 355.

NP3 Fastigheter » Årsstämma 2020

Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Aktieägarna i fastighetsbolaget NP3 kallas till årsstämma den 4 maj i Sundsvall. Det går även att delta genom poströstning.Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på 3,60 kronor per stamaktie, blev halvårsvis utbetalning om vardera 1,80.

Direktägda fastigheter eller på börsen

Emissionen i korthet NP3 Fastigheter uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19. En aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för poströstning. NP3 Fastigheter AB har idag ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i främst Sundsvall med cirka 82 tusen kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter.

Np3 aktieägare

Intresseföretagen ger exponering och affärsmöjligheter som vi annars hade haft svårt att nå. I framtiden kommer det säkerligen tillkomma något ytterligare samarbete där vi ser en klar fördel för våra aktieägare.
Biltema tagrender

Kort om NP3. NP3 är Sveriges nittonde största noterade fastighetsbolag med  Valberedningen i NP3 har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare. NP3 Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016. 2. I juni 2015 nu är en ägare som kan bidra till att skapa ett ännu bättre NP3. Aktieägare np3. NP3 genomför riktad nyemission om 10 — Listad som NP3 PREF på OMX 2018 hade NP 180 aktieägare.

Inregistrering börjar kl. 15:00. Rätt att delta Under 2017 steg hyresintäkterna 28 procent till 677 miljoner medan förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 315 miljoner kr. NP3 äger i nuläget fastigheter värda 7,7 miljarder kr. Bland storägarna märks bland annat Sagax.
Free logotype vector

beslutat om en nyemission av preferensaktier om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 6.000 aktieägare. Norrlandsbolaget NP3 ringdes under torsdagsmorgonen in på Nasdaq Stockholm. Handeln inleddes på 34,50 kronor per aktie vid klockan 9.00 och efter två timmars handel var priset 33,20 kronor per aktie, alltså en nedgång med drygt 3 procent.

Rätt att delta och anmälan till bolaget Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 ("NP3 Fastigheter"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 kl. 15:30 på Sundsvalls Teater, Köpmangatan 9, Sundsvall. Utlandsbaserade aktieägare står för 6,9 procent av ägandet i Sundsvallsbaserade NP3 Fastigheter. Det visar ägarsiffror från SIS Ägarservice avseende NP3:s 200 största aktieägare vid årsskiftet. Sagax NP3 Fastigheter Det är Sagax som förvärvar fastigheterna från Stark Group, som kommer att hyra samtliga lokaler genom dotterbolaget och bygghandelsbolaget Beijer Byggmaterial. Fastigheterna omfattar 560 000 kvadratmeter mark, och är bebyggda med 203 000 kvadratmeter, varav 64 procent utgörs av lagerlokaler, 27 procent av byggvaruhandel och 9 procent av kontorslokaler.
Gasverket stockholm


Sjr investerare: Np3 investerare - Restaurant Buffalo

Inregistrering börjar kl. 15:30.

Nils Styf föreslås bli ny styrelseordförande i NP3

NP3 är uppstickaren på den norrländska fastighetsmarknaden och har på kort tid lyckats bli en av de största fastighetsbolagen norr om Dalälven. Bolaget köpte en stor portfölj av Kungsleden under hösten 2014 och börsnoterades i december 2014. Börsvärdet är nästan 2 miljarder. AKTIEÄGARE I MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB 2019-09-30 AKTIEÄGARE. TTC Invest Berndt Ivarsson med bolag NP3 Fastigheter Ersand Invest SIX SIS AG Danica Pension Axagon Jan-Ove Tangen med bolag Aktiv huvudägare i Poularde AB. Lars-Göran har en gedigen bakgrund i fastighetsbranschen och mångårig erfarenhet som entreprenör. Innehar 13 584 267 stamaktier och 2 066 707 preferensaktier i NP3 genom bolag. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sagax är sedan 2016 aktieägare i NP3 och äger 20 procent av rösterna. Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 oktober 2020 kl. 13:00 på NP3 Fastigheters huvudkontor, Gärdevägen 5 i Sundsvall. NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter.